top of page

Toiminta

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan Liitto SAP ry on yli 30 vuoden ajan ollut mukana kehittämässä asbesti- ja haitta-ainealan parhaita käytäntöjä tavoitteenaan turvallinen työ- ja asuinympäristö.

Liitto perustettiin vuonna 1988 työsuojeluviranomaisen pyynnöstä, kun asbestilainsäädännön ja ohjeistusten valmistelijat ymmärsivät, että tarvittiin asbestin ja haitallisten pölyjen asiantuntemusta ja kokemusta edustavaa yhteisöä.

Jatkuvaa kehitystyötä alan toimijoiden kanssa

Jäsenistömme koostuu mm. saneeraus- ja purkualan yrityksistä, laboratorioista, laite- ja tavarantoimittajista, asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoista (AHA), rakennusterveysasiantuntijoista (RTA) sekä koulutusorganisaatioista. Tällä hetkellä toiminnassamme on mukana lähes 100 alan merkittävää yritystä/organisaatiota, joiden yhteenlaskettu haitta-ainealan liikevaihto on yli 100 milj. euroa.

Jäsenyritystemme kehittämät menetelmät ovat osa alan parhaita käytäntöjä ja siten ne on otettu laajasti käyttöön myös mm. rakennusteollisuuden yleisessä pölynhallinnassa. Tällä hetkellä ajankohtaisimmat käsittelyssä olevat teemat liittyvät EU:n uuteen asbestidirektiiviin, alan koulutusasioihin sekä AV-ohjekorttien kehittämiseen.

Toiminnan painopisteet

TURVALLISTEN TOIMINTATAPOJEN EDISTÄMINEN ALALLA

 

Asbesti- ja haitta-aineet rakennuskannassa ovat terveysriski niin rakennusalan työntekijöille kuin tilojen käyttäjille. Turvallinen asbesti- ja haitta-ainetyö perustuu asiantuntemukseen ja osaamiseen, oikeisiin työmenetelmiin sekä asianmukaisten laitteiden ja suojainten käyttöön. Toiminnallamme edistämme asbesti- ja haitta-ainetöiden turvallisuuden eri osa-alueiden toteutumista niin käytännön työn kuin lainsäädännön tasolla.

ASBESTI- JA HAITTA-AINEALAN YLEISEN LAATU- JA PALVELUTASON KOHOTTAMINEN

 

Seuraamme alan kansainvälistä kehitystä ja otamme opiksi muissa maissa käytetyistä parhaista käytännöistä, joista olemme löytäneet myös Suomeen sopivia menettelytapoja ja turvallisuuden varmistavia laitteistoja ja käytäntöjä. Näistä esimerkkeinä ovat mm. ISO-16079-3/2017 standardin mukaiset hengityssuojainten tiiveystestaukset ja ilmankäsittelylaitteiden ohivuotojen mittaus DOP-menetelmällä.

VIRANOMAIS- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI

 

Toimimme asiantuntijajärjestönä asbesti- ja haitta-ainealan lainsäädännön valmisteluihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kehitämme alaa yhdessä muiden sidosryhmien, kuten turvallisuus- ja työsuojelualan eri toimijoiden kanssa. Kansainvälistä yhteystyötä teemme jäsenenä mm. European Decontamination Institute EDI:ssä ja esimerkiksi Slovakian purkuliitto on yhteistyöjäsenemme. Suomessa yhteistyöjärjestöjäseniämme ovat mm. STYL ry ja JVT-kuivausliikkeiden liitto ry.

KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Koulutustoimintamme alkoi jo 1980-luvulla lakisääteisillä asbestipurkajien ja -työnjohtajien koulutuksilla ja on siitä laajentunut monipuoliseksi asiantuntijoiden ja yritysten toimintatapojen koulutusverkostoksi. Koulutuksiemme pääpaino on aina työntekijöiden ja työympäristön turvallisuudessa.

Lue lisää toiminnastamme:

suomen asbesti ja polysaneerausalan liitto sap ry.jpg
bottom of page