top of page

Tietopankki | Materiaalit ja ohjeet

Materiaalit ja ohjeet

Täältä löydät Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton julkaisemat materiaalit ja ohjeet.

SAP RY ohjeet ja materiaalit.jpg

9.11.2023
Ohje asbesti-ilmanäytteen ottamiseen purkutyön jälkeen

SAP ry :n laatima ohje asbesti-ilmanäytteen ottamisesta purkutyön jälkeen, eli ns. puhdastilamittauksesta. 

10.1.2023
Tietoa asbestista - Turvallisen asbestipurkutyön edellytykset

Asbestitöiden tilaajille suunnatussa esitteessä tietoa asbestista ja turvallisen asbestin poistamisen edellytyksistä. 

20.9.2022
Pintapölynäyte ja tilojen käyttöturvallisuus, asbesti

SAP ry:n kannanotto pintapölynäytteen  (ns. pyyhintänäyte) käyttämisestä tilojen käytön turvallisuuden arviointiin.

bottom of page