top of page

Hallitus ja työryhmät

Liiton toimintaa johtaa hallitus liiton sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu 6–10 varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja kokouksiin osallistuu myös järjestösihteeri.

Työryhmätyöskentely on myös tärkeä osa toimintaamme ja sen tarkoitus on koota yhteen alan eri osa-alueiden asiantuntijaosaaminen. Pääosin jäsenyritysten edustajista koostuvat työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Periaatteena on, että työryhmissä on edustettuna alan toimijoita mahdollisimman laajasti. 

Työryhmät käsittelevät liiton linjauksia oman aihepiirinsä osalta ja vievät ehdotuksia hallitukselle päätettäväksi. Jokaiselle työryhmälle on nimetty hallituksen yhteyshenkilö työryhmän ja hallituksen välisen tiiviin yhteydenpidon varmistamiseksi.

Suomen asbesti ja polysaneerausalan liitto_edited.jpg

Hallituksen jäsenet 

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja

Kai Salmi

Salmi & Co Consulting Oy

0400 748 118

kai.salmi@salmico.fi

Varapuheenjohtaja

Pekka Piirala

Veljekset Paupek Oy

0500 680 189

pekka.piirala@paupek.fi

Hallituksen jäsen

Asko Seppälä

ASTQ Supply House Oy

020 778 0791

asko.seppala@astq.fi

Hallituksen jäsen

Jukka Rämö

Ramopro Oy

0500 566 888

jukka.ramo@ramopro.fi

Hallituksen jäsen

Lari Viinikkala

Purkupiha Asbestityöt Pori Oy

041 434 3343

lari.viinikkala@purkupiha.fi

Hallituksen jäsen

Priit Mullamaa

M.R. Partners Oy

045 279 0599

priit@mrpartners.fi

Hallituksen jäsen

Heikki Knuutila

Labroc Oy 

045 144 6193

heikki.knuutila@labroc.fi

Hallituksen jäsen

Joona Korhonen

Asbrak Oy

045 110 9701

joona.korhonen@asbrak.fi

Sihteeri

Kirsi-Marja Kuusisto

0500 429 111

sapry@sapry.fi 

Työryhmät

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ

 

Asiantuntijatyöryhmä käsittelee asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin ja -tutkimuksiin, näytteenottoon, sekä laite- ja maskimittauksiin liittyviä teemoja. Työryhmän jäsenet ovat pääosin AHA- ja/tai RTA -asiantuntijoita. Asiatuntijaryhmä tuottaa tietoa kehitystarpeista mm. laboratoriotyöryhmälle.
 

Vastuuhenkilö: Kari Parila kp@kariparila.fi 

Hallituksen yhteyshenkilö: Jukka Rämö jukka.ramo@ramopro.fi

LABORATORIOTYÖRYHMÄ
 

Laboratoriotyöryhmä muodostuu akkreditoitujen laboratorioiden edustajista. Ryhmän kautta liitolle välittyy tieteeseen pohjautuvaa tietoa rakennusmateriaalien eri haitta-aineista ja niiden analysoinnista.

Työryhmä seuraa kansainvälistä kehitystä ja pyrkii tuomaan parempia käytäntöjä ja menetelmiä alan kokonaisturvallisuuden parantamiseksi. Työryhmä tuottaa tietoa mm. asiantuntija- ja urakoitsijatyöryhmille esimerkiksi näytteenottoon ja tutkimustoimintaan liittyvissä aiheissa.

Vastuuhenkilö: Tomi Tolppi tomi.tolppi@labroc.fi

LAITE- JA SUOJAINTYÖRYHMÄ

 

Ryhmän tehtävänä on yhteydenpito laite- ja suojainvalmistajiin sekä välittää liitolle tietoa uusista suojaimista ja laitteista. Ryhmä pyrkii selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan laitevaatimuksien ja -testauksien toteuttamista sekä valvontaa.

Vastuuhenkilö ja hallituksen yhteyshenkilö: Asko Seppälä asko.seppala@astq.fi
 

KIERTOTALOUSTYÖRYHMÄ

 

Kiertotalousryhmä muodostaa liiton yhteisen näkemyksen asbesti- ja haitta-aineiden aiheuttamista haasteista kiertotaloudelle perustuen muilta työryhmiltä saatuihin palautteisiin ja viestii liiton näkemyksen viranomaisille ja muille sidosryhmille. Ryhmä myös tuottaa materiaalia ja tietoa koulutustyöryhmälle, jotta kiertotalouden näkökulma osataan huomioida liiton koulutuksissa.

Vastuuhenkilö: Riikka Kinnunen 
riikka.kinnunen@kieriva.fi
Hallituksen yhteyshenkilö: Kai Salmi kai.salmi@salmico.fi  

KOULUTUSTYÖRYHMÄ

Ryhmä vastaa yhteydenpidosta alan koulutustahojen kanssa, AV-järjestelmätoiminnasta sekä liiton sisäisistä koulutuksista. Alan nopea muuttuminen ja kehittyminen edellyttää jatkuvaa koulutuksien kehittämistä, joka on yksi työryhmän tärkeimmistä tehtävistä. Koulutusryhmä seuraa myös sidosryhmiemme koulutusten kehitystä ja poimii sieltä tärkeimpiä turvallisuuteen liittyviä teemoja.

 

Vastuuhenkilö: Timo Jalonen timo.jalonen@lotusdemolition.fi  

Hallituksen yhteyshenkilö: Asko Seppälä asko.seppala@astq.fi

 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ

Tulevaisuustyöryhmä seuraa alan kansainvälisiä kehityssuuntia (mm. EU:n säädöshankkeet) ja pyrkii pohtimaan niiden mahdollisia vaikutuksia kaikkien asbesti- ja haitta-ainealalla toimivien näkökulmasta.   

Vastuuhenkilö ja hallituksen yhteyshenkilö: Kai Salmi kai.salmi@salmico.fi

URAKOITSIJATYÖRYHMÄ

Urakoitsijatyöryhmä on suurin ryhmämme ja edustaa laajasti saneeraus- ja purkualaa. Ryhmän tehtävänä on havainnoida saneeraustyössä esiintyviä haasteita. Työryhmän toiminnan keskiössä on työmenetelmien kehittäminen ja Euroopan parhaiden käytäntöjen sovittaminen lainsäädäntömme mukaiseksi. Urakoitsijatyöryhmä tuottaa havaintoja erityisesti asiantuntijatyöryhmälle esimerkiksi asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin liittyvistä ongelmista, jotka puolestaan vaikuttavat purkutöiden käytännön toteutukseen.

VIESTINTÄTYÖRYHMÄ

Viestintätyöryhmä vastaa liiton viestinnän toteutuksesta. Ryhmän tehtävänä on SAP ry:n tunnettuuden lisääminen, yleinen asbesti- ja haitta-ainetietoisuuden kasvattaminen sekä sujuvan sisäisen viestinnän tuottaminen.

Vastuuhenkilö: Laura Perikangas viestinta@sapry.fi

Hallituksen yhteyshenkilö: Heikki Knuutila heikki.knuutila@labroc.fi

bottom of page