top of page

Uusi asbestidirektiivi eteni EU:ssa – Mikä muuttuu?

EU:n parlamentin täysistunto hyväksyi 3.10.2023 uuden direktiivin, jonka keskeisenä tavoitteena on suojella työntekijöitä asbestin terveysriskeiltä nykyistä paremmin.


Uuden direktiivin myötä asbestialtistumisen raja-arvoa alennetaan merkittävästi. Lisäksi siinä linjataan siirtymisestä tarkemman teknologian käyttöön ohuiden asbestikuitujen tutkimisessa.


Asbestipurkaja työskentelee

Asbestille altistumisen raja-arvoksi 0,01 asbestikuitua/cm³


Direktiivin keskeisin muutos on asbestille altistumisen raja-arvon kiristyminen nykyisestä 0,1 asbestikuidusta kuutiosenttimetriä kohden arvoon 0,01 asbestikuitua kuutiosenttimetriä kohden. Muutoksen tarkoituksena on vähentää työntekijöiden altistumista asbestille mahdollisimman tehokkaasti. Uusi raja-arvo tulee voimaan heti, ja EU:n jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa viedä se kansalliseen lainsäädäntöön.


Asbestikuitujen tutkimisessa siirryttävä tarkempiin menetelmiin


Toinen keskeinen muutos liittyy asbestikuitujen tutkimusmenetelmiin. Uusi direktiivi velvoittaa siirtymään elektronimikroskopiaan asbestikuitujen analysoinnissa kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Elektronimikroskopia on nykyaikainen ja tarkka menetelmä, joka mahdollistaa ohuiden asbestikuitujen tunnistamisen ja määrän laskemisen tarkasti.


Direktiivin myötä myös minimivaatimukset muun muassa työntekijöiden suojautumisesta ja koulutuksesta yhdenmukaistuvat koko EU:n alueella. Suomen kannalta uusi direktiivi ei niiltä osin tuo muutoksia nykyiseen.


Asbesti on yhä merkittävä terveysriski


Asbesti muodostaa edelleen merkittävän terveysriskin, vaikka sen käyttö on ollut EU:n alueella kiellettyä vuodesta 2005 lähtien. Asbesti liittyy lähes 80 %:iin ammattitaudeista, ja vuosittain Euroopassa kuolee yli 70 000 ihmistä asbestin aiheuttamiin sairauksiin.


Asbestia on yhä paljon jäljellä rakennuksissa ja infrastruktuurissa ympäri Eurooppaa, mikä asettaa erityisesti korjausrakentamisen parissa työskentelevät vaaraan. Uusi direktiivi on tärkeä askel asbestin aiheuttaman terveysriskin vähentämisessä parantaen työ- ja asuinympäristön turvallisuutta.


Lue lisääComments


bottom of page