top of page

Euroopan purkualan asiantuntijat kokoontuivat Belgradissa

European Demolition Association EDA kokoontui kesäkuun puolivälissä vuosittaiseen EDA Annual Convention -tapahtumaan Belgradissa, Serbiassa. Suomesta oli mukana niin konferenssiosallistujia, aveceja kuin näytteilleasettajiakin. Perinteiden mukaan ensimmäisenä päivänä järjestettiin workshopeja ja toinen päivä oli täysi konferenssipäivä. 


Tapahtumassa pureuduttiin jätteenkäsittelyn, kierrätyksen ja kestävän kehityksen ajankohtaisiin teemoihin, joista voit lukea alta.Kuvissa Riikka Kinnunen (Kierivä Oy), Laura Erkkola (Salmi & Co. Consulting Oy), Stefano Panseri (EDA President), Kai Salmi (SAP ry puheenjohtaja).


Jätteistä materiaaleiksi


Kierrätysmateriaalien hyvä laatu kasvattaa luottamusta ja luo markkinoita kaikkialla Euroopassa. Tätä edistää purkua edeltävien materiaalikartoitusten tekeminen. Esimerkiksi Belgiassa purkua edeltävä kartoitus on sidottu lupaprosessiin vastaavasti kuin Suomessa ollaan tekemässä. Tulossa on myös laajempi erilliskeräysvelvoite kaikkiaan 27 purkumateriaalille. Poikkeuksellista on, että erilliskeräysvelvoitteesta ei saa poiketa vain taloudellisten tai teknisten syiden vuoksi, vaan ainoastaan osoitetun tilan puutteen tai turvallisuusriskien takia. Suomessa velvoite on tällä hetkellä 11 jätelajille, ja rakennuslain 16 § mukaiseen purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitykseen on tulossa velvoite 12 päämateriaalille. Lähtökohtana on, että purkumateriaaleista ei aina tule jätettä, ja toisaalta jätekin voidaan hyödyntää tehokkaasti.


EU Construction and Demolition Waste Protocol


EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallin päivitys on juuri valmistumassa. Edellinen versio julkaistiin jo vuonna 2016. Uusi malli vahvistaa rakennus- ja purkujätteen hallintaa sekä korkealaatuisten kierrätysmateriaalien saamiseksi että uudelleenkäytön edistämiseksi. Malli ottaa huomioon koko arvoketjun ja tähtää kierrätysmateriaalien laadun parantamiseen.


ODS- ja F-kaasut eristeissä


Vanhojen rakennusten eristeissä on käytetty otsonikerrosta heikentäviä ODS-kaasuja sekä ilmaston lämpenemispotentiaaliltaan erittäin haitallisia F-kaasuja. Arvioiden mukaan näistä aineista n. 10 % käsitellään tällä hetkellä Euroopassa asianmukaisesti. Ensi vuoden alusta EU:n uusittu F-kaasuasetus edellyttää hallittua käsittelyä F-kaasuja sisältäville solumuoveille, joita käytetään mm. eristeinä rakennuksissa. Alan ammattilaisten kannattaa siis kiinnittää huomiota uretaani-, XPS- ja fenolieristeisiin eri rakenteissa.


EU-taksonomia


Euroopan komission kestävän kasvun rahoittamisen toimintasuunnitelman keskeinen tavoite on ohjata yksityistä rahaa kestävämpiin kohteisiin. Taksonomia sisältää kaikkiaan 15 purkamista (demolition), haitallisten aineiden poistamista kierrosta (decontamination) ja kierrätystä (recycling) koskevaa toimenpidettä, kun mukaan lasketaan rakentaminen ja infrarakentaminen. Kestävyysraportoinnin (CSRD) myötä suuri osa EU:ssa toimivista yrityksistä raportoi jatkossa taksonomianmukaisesta toiminnastaan. Isojen yritysten kautta vaatimukset siirtyvät toimitusketjuissa myös pk-yrityksiin. Tämän vuoksi myös pienten yritysten kannattaa pysyä ajan tasalla sääntelystä ja tulevista vaatimuksista.


Artikkelin on kirjoittanut SAP ry:n kiertotaloustyöryhmän vetäjä Riikka Kinnunen (Kierivä Oy). Riikalla on pitkä kokemus käytännön jätehuoltotyöstä ja eri toimialojen tuntemusta. Työssään hän auttaa yrityksiä viemään lainsäädännön velvoitteet käytäntöön ja kehittämään kestäviä ja tehokkaita toimintatapoja.

Comments


bottom of page